Tarım Değerleme Talebi

İstenilen Değerleme Çalışması İle İlgili Özet Bilgi

Değerlemesi İstenilen Taşınmaz İle İlgili Tapu Bilgisi (Birden fazla tapu olması durumunda bir tanesinin bilgilerini giriniz.)

Bireysel Talep İse Aşağıdaki Bilgileri Giriniz

Tüzel Talep İse Aşağıdaki Bilgileri Giriniz

Taşınmazın Görülmesi İçin İrtibat Kurulacak Kişi